Dwaan! heeft een netwerk waarin professionals uit verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Afhankelijk van de opdracht wordt een specifiek team samengesteld waarin alle benodigde spirit en expertise aanwezig is.

Drs. Maud Bik

Responsive image

Email: Bik@maudbik.nl

Ruim 25 jaar ervaring in de zorg als senior-adviseur, strategisch coach Waardigheid & trots, programmaleider en stafmanager zowel in de cure als de care, in transmurale projecten en met het begeleiden van diverse professionals. In haar loopbaan is de rode draad het (bege)leiden van (complexe) veranderingstrajecten met bestuurder, management en professionals van start tot daadwerkelijk invoering.

Trajecten gericht op kwaliteit van zorg (keten)samenwerking, patiënten logistiek en verbeteren van de efficiency. Haar aanpak is resultaatgericht, fact based en gestructureerd, gebaseerd op de lean filosofie waarbij de vraag van de klant altijd leidend is. Cruciaal is aandacht voor wat de verandering betekent voor de professional, het team en het management en wat zij nodig hebben om te kunnen veranderen.
Zij heeft 20 jaar ervaring in de zorg en dienstverlening als HBO-V verpleegkundige, leidinggevende en coachende rollen. Heeft ruime ervaring in de ouderenzorg, thuiszorg en ziekenhuiszorg. In haar loopbaan staan veranderprojecten, transities, logistiek, strategische personeelsplanning, continuïteit en kwaliteit van zorg centraal.

Zij werkt samen met de professional, maakt vertaling van visie/beleid naar uitvoering in de praktijk, om goede hoogwaardige zorg na te streven. Haar aanpak is werken vanuit passie, vertrouwen en verbinding. Werkt vanuit de zorgdriehoek klant- mantelzorger-professional, vanuit gedachtengoed familiezorg en heeft ervaring met het implementeren van Lean binnen de ouderenzorg, waardoor zij kan inspelen op de vraag van de klant.

Hanneke Elshout